Satış Sözleşmesi

  (“Sözleşme”)   1.SÖZLEŞMENİN TARAFLARI    

 
 1.                  SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
 İşbu Sözleşme, Anadolu Mh. Tutar Sk. No:6 Yıldırım/Bursa adresinde mukim Bedrin Tekstil Konf. San. Tic. Ltd. Sti.  (bundan böyle kısaca “Bedrin Tekstil Konf. San. Tic. Ltd. Sti. ” olarak anılacaktır) ile ______________________ adresinde mukim _______ (bundan böyle kısaca “Müşteri” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlar çerçevesinde mutabık kalınarak imzalanmıştır.   (İşbu Sözleşme’de Bedrin Tekstil Konf. San. Tic. Ltd. Sti.  Müşteri her biri ayrı ayrı “Taraf” ve beraberce “Taraflar” olarak adlandırılacaktır.)    
 2.                  SÖZLEŞMENİN KONUSU  
 İşbu Sözleşme’nin konusu, Müşteri’nin Bedrin Tekstil Konf. San. Tic. Ltd. Sti.  ne ait http://www.bedrin.com.tr adresli internet sitesinden (“Site”) elektronik ortamda sipariş verdiği, Sözleşme’de bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine Sözleşme’de satış fiyatı belirtilen ürünlerin (“Ürün/Ürünler”) satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27866 sayılı Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
3.                  SÖZLEŞMEYE KONU MAL VEYA HİZMET, ÖDEME VE TESLİMAT 
   İşbu Sözleşme’nin konusunu oluşturan Ürün veya Ürünler’in cinsi, miktarı, markası, modeli, rengi ve KDV dahil satış bedeli aşağıda belirtildiği gibidir: [UYESIPARIS]   
 4.                  TARAFLARIN BEYAN, HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
4.1.           Müşteri, işbu Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’in temel nitelikleri, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli, teslimi, teslimat süresi, teslimat masraflarının Müşteri tarafından karşılanacağı, Bedrin Tekstil Konf. San. Tic. Ltd. Sti.  nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgilendirme formunu okuyup doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  
4.2.            Müşteri, satışa konu Ürün veya Ürünler’in temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve sair tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında Ürün veya Ürünler’in siparişin verdiğini işbu Sözleşme hükümlerince kabul, beyan ve taahhüt eder. 
4.3.          Ürün veya Ürünler’in teslimatı; stokun müsait olması ve bedelinin Bedrin Tekstil Konf. San. Tic. Ltd. Sti.  nin  hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır.Bedrin Tekstil Konf. San. Tic. Ltd. Sti. , siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde Ürün veya Ürünler’i Müşteri’nin işbu Sözleşme’de belirtilen teslimat adresine teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  
4.4.          Bedrin Tekstil Konf. San. Tic. Ltd. Şti. 30 (Otuz) günlük teslimat süresi içerisinde Müşteri’ye bulunacağını yazılı bir bildirimle teslimat süresini 10 (On) günlük süre ile uzatma hakkını saklı tutar.   
4.5.           Bedrin Tekstil Konf. San. Tic. Ltd. Şti. Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’in, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak Müşteri’ye teslim edilmesinden sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.   .  
4.6.          Müşteri, Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’i teslim alırken ambalajı yırtılmış, ezilmiş ve benzeri hasarlı ve ayıplı Ürün veya Ürünleri kargo şirketinden teslim almayacaktır.  
4.7.         Müşteri, kargo şirketinden teslim aldığı Ürün veya Ürünler’in kendisine eksiksiz, hasarsız ve sağlam olarak teslim edildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Teslimden sonra Ürün veya Ürünler’in özenle korunması borcu, Müşteri’ye aittir.    
4.8.        Herhangi bir nedenle Ürün veya Ürünler’in bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise,Bedrin Tekstil Konf. San. Tic. Ltd. Şti. işbu Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Böyle bir durumda Ürün veya Ürünler Müşteri’ye teslim edilmiş ise Müşteri, Ürün veya Ürünler’i 3 (Üç) gün içerisinde Bedrin Tekstil Konf. San. Tic. Ltd. Şti. ne teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
4.9.       Taraflar, Ürün veya Ürünler’in Müşteri’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek olması durumunda, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Bedrin Tekstil Konf. San. Tic. Ltd. Şti. ’nın sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.10.       Bedrin Tekstil Konf. San. Tic. Ltd. Şti. haklı bir gerekçesi olması durumunda Sözleşme’deki ifa süresi dolmadan Müşteri’ye eşit kalite ve fiyatta başka Ürün veya Ürünler tedarik edebilir.Bedrin Tekstil Konf. San. Tic. Ltd. Şti. Ürün veya Ürünler’in ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, Sözleşme’nin ifa süresi dolmadan Müşteri’ye bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 15 (Onbeş) iş günü içerisinde Müşteri’ye iade edilir.
4.11.      Teslimatı yapacak olan kargo firmasının, Ürün veya Ürünler’i Müşteri’ye teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürün veya Ürünler’in Müşteri'nin işbu Sözleşme’de belirtilen teslimat adresine teslim edilememesinden dolayı Bedrin Tekstil Konf. San. Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz. 
4.12.      Bedrin Tekstil Konf. San. Tic. Ltd. Şti. sipariş konusu Ürün ve Ürünler’in Müşteri’ye tesliminin imkansızlaşması halinde Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Müşteri’ye bildirir ve Müşteri’ye eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. 
4.13.     Bedrin Tekstil Konf. San. Tic. Ltd. Şti. mücbir sebepler veya teslimatı engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’i süresi içinde teslim edemez ise, durumu Müşteri'ye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Müşteri siparişin iptal edilmesini, Ürün veya Ürünler’in varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.
4.14.       Müşterinin, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda işbu Sözleşme’de belirtilmiş olan taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Müşteri ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Müşteri arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Müşteri, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir. 
4.15.      Müşteri’nin kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı, siparişin iptal edilmesinden sonra 15 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Müşteri hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olup,
Bedrin Tekstil Konf. San. Tic. Ltd. Şti.' nın bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün olamamaktadır.   
5. CAYMA HAKKI   
5.1.           Müşteri, Ürün veya Ürünler’in işbu Sözleşme’de belirtilen teslimat adresine tesliminden itibaren 7 (Yedi) gün içinde cayma hakkına sahiptir.  
5.2.           Cayma hakkının kullanılması için 7 (Yedi) günlük süre içinde Bedrin Tekstil Konf. San. Tic.Ltd. Şti. ya faks, telefon veya e-posta ile bildirimde bulunulması ve iade edilmek istenen Ürün veya Ürünler’in işbu Sözleşme’nin 6. maddesi hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve Bedrin Tekstil Konf. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır.
 Cayma hakkının kullanılması halinde: 
i.         Müşteri’nin işbu Sözleşme’de belirttiği teslimat adresine teslim edilen Ürün veya Ürünler’in faturası,  (İade edilmek istenen Ürün veya Ürünler’in faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır) 
ii.       Ürün veya Ürünler’in kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak Bedrin Tekstil Konf. San. Tic. Ltd. Şti.'ne teslim edilmesi gerekmektedir.  
5.3.          Madde 5.2’de sayılanların Ridade Bedrin Tekstil Konf. San. Tic. Ltd. Şti. ’ya ulaşmasını takip eden 15 (Onbeş) iş günü içinde Ürün veya Ürünler’in bedeli Müşteri'ye iade edilir. 
5.4.          Süresi içerisinde herhangi bir sebeple iade edilen Ürün veya Ürünler’in kargo bedeli Müşteri tarafından karşılanacaktır.  
5.5.          Ürün veya Ürünler  Bedrin Tekstil Konf. San. Tic. Ltd. Şti. ne iade edilirken, teslim sırasında Müşteri’ye ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da  Bedrin Tekstil Konf. San. Tic. Ltd. Şti. ne iade edilmesi gerekmekte olup faturanın Ürün veya Ürünler ile birlikte ya da en geç Ürün veya Ürünler’in gönderilmesinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde  Bedrin Tekstil Konf. San. Tic. Ltd. Şti. ne gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, Ürün veya Ürünler aynı şekilde karşı ödemeli olarak Müşteri’ye geri gönderilecektir. 
5.6.           İade edilecek olan faturanın üzerine de "iade faturasıdır" ibaresi yazılıp Müşteri tarafından imzalanacaktır.    
6. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER  
6.1.           Niteliği itibariyle; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.  
6.2.           Ürünlerin iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır.
7.                  İPTAL VE İADE PROSEDÜRÜ         
7.1.           İptal: Sipariş verilen ürünler kargoya verilmeden önce,http://www.bedrin.com.tr  yada  444 2 392   numaralı telefondan               Bedrin Tekstil Konf. San. Tic. Ltd. Şti.'ne bildirim yapılarak iptal  edilebilir. 
7.2.          İade: Müşteri tarafından iade edilen Ürün öncelikle Bedrin Tekstil Konf. San. Tic. Ltd. Sti.  tarafından incelenir. İade edilmek istenen Ürün işbu Sözleşme ile belirlenen şartlara uygun ise iade prosedürü başlatılır. İade onaylandığında, 15 (Onbeş) iş günü içerisinde Ürün ücreti Müşteri’nin kredi kartı hesabının bulunduğu bankaya iade edilir. Bu süre Müşteri tarafından iade edilen Ürün’ün  Bedrin Tekstil Konf. San. Tic. Ltd. Şti. Adı tarafından teslim alındığı tarihte başlar. Ürün’ün ücreti 15 (Onbeş) iş günü içerisinde ilgili bankaya iadesinden sonra Müşteri’nin hesabına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgilidir.Bedrin Tekstil Konf. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 15 (Onbeş) iş günü içerisinde ilgili bankaya ödeme yapılmış olmasına rağmen, bankanın iade süresini uzatmasından Bedrin Tekstil Konf. San. Tic. Ltd. Şti sorumlu değildir.  
7.3.          Müşteri,iade etmek istediği Ürün’ü göndermeden önce http://www.bedrin.com.tr yada 444 2 392 numaralı telefondan         Bedrin Tekstil Konf. San Tic Ltd. Şti. 'ya bildirim yapılmalıdır.
7.4.          Site’den satın alınan Ürün’ler Bedrin Tekstil Konf. San. Tic. Ltd. Şti. nın ürün stoku ve gamı uygun olduğu takdirde renk/beden değişim işlemi yapılabilir.   
7.5.          Bedrin Tekstil Konf. San. Tic. Ltd. Şti. mağazalarından satın alınan ürünler Site aracılığı ile değiştirilemez ve iade edilemez. Site’den satın alınan ürünlerin değişimleri de, Bedrin Tekstil Konf. San. Tic. Ltd. Şti. mağazalarında gerçekleştirilemez.  
7.6.          İadeler mutlak surette ürünün orijinal ambalajı ile birlikte yapılmalıdır. Müşteri’nin, iade etmek istediği Ürün ile birlikte tüm kopyaları ile faturanın aslını da Bedrin Tekstil Konf. San. Tic. Ltd. Şti. göndermesi gerekmektedir. Müşteri tarafından cayma hakkı kullanılarak iade edilmek istenen Ürünler için kargo ücreti Müşteri tarafından karşılanacaktır.
8.               YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden kaynaklanan ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Bedrin Tekstil Konf. San. Tic. Ltd. Şti. nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.     
9.                SON HÜKÜMLER  
İşbu Sözleşme 9 (Dokuz) madde ve 6 (Altı) sayfadan ibaret olup Taraflar’ca __.__.____ tarihinde akdedilmiştir. http://www.bedrin.com.tr web sitesinin ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır. Taraflar, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduklarını, kabul ettiklerini, burada kendilerince belirtilen bilgilerin doğru olduğunu ve tüm sözleşme hükümlerinin geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.     Firma Adı      Müşteri